Slovak English German Russian

Voľby NR SR 2020

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnym aktualitami.

Voľby MV SR 2020.Čítať ďalej...

Vyhlásenie o prístupnosti
 

Webové sídlo obce Brezovica nad Torysou (www.brezovicanadtorysou.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018