Vytlačiť
P.Č. Názov Stiahnúť
 http://www.minv.sk/?volby-nrsr
1.  Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Stiahnúť pdf
2.  Rozhodnutie č. 3512019. Stiahnúť pdf
3.  Zverejnenie e-mailovej adresy. Stiahnúť pdf
4.  Žiadosť o voľbu poštou - bez trvalého pobytu na území SR. Stiahnúť pdf
5.  Žiadosť o voľbu poštou - trvalý pobyt na území SR. Stiahnúť pdf
6.  Určenie zamestnanca,vol. okrsky, zapisovateľky. Stiahnúť pdf
7.  Harmonogram organizačno - technického zabezpečenia volieb. Stiahnúť pdf