Vytlačiť

Kontrolór obce : Ing. Stanislav Turák

Adresa:              ...

Úlohy hlavného kontrolóra obce pdf1

Plán HKO na 1.polrok 2015