Slovak English German Russian

Ľavé menu

P.Č. Dátum zverejnenia  Zasadnutie Stiahnúť
    Pozvánka na VIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 18.02.2020 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
1. 18.02.2020  Zápisnica z VIII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z VIII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na IX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 16.04.2020 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
2. 16.04.2020  Zápisnica z IX.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Výpis Uznesenia z IX.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na X. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 10.06.2020 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
3. 10.06.2020  Zápisnica z X.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z X.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na XI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 30.06.2020 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
4. 30.06.2020  Zápisnica z XI.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z XI.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na XII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 17.09.2020 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
5. 17.09.2020  Zápisnica z XII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z XII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
P.Č. Dátum zverejnenia  Zasadnutie Stiahnúť
    Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 14.02.2019 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
1. 14.02.2019  Zápisnica z II.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z II.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 25.04.2019 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
2. 25.04.2019  Zápisnica z III.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z III.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 20.06.2019 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
3. 20.06.2019  Zápisnica z IV.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z IV.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 22.08.2019 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
4. 22.08.2019  Zápisnica z V.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z V.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 24.10.2019 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
5. 24.10.2019  Zápisnica z VI.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z VI.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na VII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 12.12.2019 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
6. 12.12.2019  Zápisnica z VII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z VII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
P.Č. Dátum zverejnenia  Zasadnutie Stiahnúť
    Pozvánka na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 15.02.2018 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
1. 17.02.2018  Zápisnica z I.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z I.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 12.04.2018 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
2. 12.04.2018  Zápisnica z II.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z II.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 14.06.2018 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
3. 14.06.2018  Zápisnica z III.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z III.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 23.08.2018 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
4. 23.08.2018  Zápisnica z IV.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z IV.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 18.10.2018 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
5. 18.10.2018  Zápisnica z V.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z V.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 02.12.2018 o 15.00hod. Stiahnúť pdf
6. 02.12.2018  Zápisnica z ustanovujúceho Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z ustanovujúceho Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 13.12.2018 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
7. 13.12.2018  Zápisnica z I.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z I.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
P.Č. Dátum zverejnenia  Zasadnutie Stiahnúť
1. 17.2.2017  Zápisnica z I.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z I.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
2. 20.4.2017  Zápisnica z II.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z II.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
3. 05.5.2017  Zápisnica z III.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z III.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
4. 14.6.2017  Zápisnica z IV.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z IV.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
5. 20.7.2017  Zápisnica z V.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z V.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
6. 28.8.2017  Zápisnica z VI.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z VI.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
7. 28.9.2017  Zápisnica z VII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z VII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
8. 16.11.2017  Zápisnica z VIII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z VIII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 14.12.2017 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
9. 14.12.2017  Zápisnica z IX.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z IX.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
P.Č. Dátum zverejnenia  Zasadnutie Stiahnúť
1. 29.1.2016  Zápisnica z I.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z I.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
2. 22.4.2016  Zápisnica z II.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z II.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
3. 24.6.2016  Zápisnica z III.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z III.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
4. 08.9.2016  Zápisnica z IV.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z IV.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
5. 27.10.2016  Zápisnica z V.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z V.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
6. 15.12.2016  Zápisnica z VI.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z VI.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf