Vytlačiť

SPOLOČENSKÁ KRONIKA ZA ROK 2019

B l a h o ž e l á m e  k uzavretiu manželstva

1.    Lee Paul Fletcher a Veronika Mathéová

2.    Ladislav Bujňák a Darina Olšavská

3.    Ladislav Balucha a Ľudmila Mertová

4.    Štefan Timčo a Mária Klembarová

5.    Juraj Hodoši a Ľubomíra Vašková

6.    Marek Urda a Natália Štvartáková

7.    Ján Číz a Ing. Marta Chovancová

8.    Václav Horák a Erika Vašáková   

9.    Daniel Miko a Zuzana Bujňáková

10.   Vladimír Kocúrek a Zuzana Urdová

10.   Ján Vysočan a Mgr. Mária Raslavská

10.   Marcel Ďurica a Simona Verbovská

10.   Ing. Ján Mindek a Monika Kravcová

10.   Ján Havran a Simona Runčáková

10.   Dávid Dlugoš a Michaela Knutová

10.   Patrik Tomaščák a Gabriela Jacková

10.   Rastislav Hajduk a Darina Skladaná

10.   Lukáš Bujňák a Adriana Andrašová

10.   Tomáš Gmitter a Alžbeta Huňadyová

10.   Emanuel Kulpa a Júlia Kaľuhová

10.   Stanislav Hric a Andrea Sekeráková

10.   Gabriel Krolák a Veronika Rajčuľová

10.   Ing. Martin Čačo a Ing. Andrea Veselovská

10.   Matej Gergelčík a Lucia Uličná

10.   Ing. Lukáš Genčúr a Júlia Berdisová

Privítali sme medzi nami

„Deti sú šťastím, ale i starosťou“

1.      Anna Bujňáková

2.      Ema Semančíková                               

3.      Matias Huňady                               

4.      Oliver Hovanec                                     

5.      Mária Baluchová                          

6.      Daniela Baluchová                          

7.     Natália Bodnárová                   

8.     Terézia Jacková                           

9.    Lukas Blaščák                     

10.   Anna Mertová

11.   Nina Ďuricová

12.   Jakub Hajduk

13.   Patrícia Bujňáková

14.   Jakub Polomský

15.   Diana Martoňáková

16.   Hana Hromjaková

 

,,Smrť nerozlúči tých ktorých v živote láska spájala:"  

Rozlúčili sme sa s ...            

1.  Anna Rabatínová

2.  Juraj Kocúrek

3.  Mária Klembarová

4. Mária Černická

5.  Mária Huňadyová

6.  Zuzana Hudáková

7.  Regina Kocúrková

8. Mária Bujňáková

9.  Mária Gergelčíková

10. Cecília Klembarová

11.Jozef Kaščák

_____________________________________

 

Najstarší občania

„Nech Nebeský Otec žehná vaše kroky

a Panna Mária nech žehná ďalšie vaše roky“

           

Klembara Jozef     96 rokov

           

Kuľková Anna     96 rokov

Čačová Žofia     94 rokov

OBEC BREZOVICA   

ROK 2019

štatistika pohybu obyvateľstva

počet obyvateľov k 31.12.2019      1693

počet prihlásených v roku 2019 -    31

počet odhlásených v roku 2019 -     26

narodených -                                    15

zomretých -                                       10      

V Brezovici   09- 01- 20120
Spracovala:
Marta Miková, pracovníčka ohlasovňe